Verwijzers

Indien u meer wilt weten over het Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap kunt u uiteraard contact met ons opnemen om te komen tot een samenwerking waarin de zorg voor de patiënt centraal staat. Voor verwijzers die niet bekend zijn met het centrum Corpus Mentis uit Leiden is het belangrijk om te realiseren dat er veel kennis, ruimte en apparatuur aanwezig is om de patiënt te behandelen, de status van de patiënt te meten en deze te volgen in de tijd.

Voor de fysiotherapeutische behandeling of revalidatie zal een groot spectrum van de patiënt in kaart gebracht worden volgens het biopsychosociale model Disablement Process (Jette 1994). Te denken valt aan functies, stoornissen, activiteiten, beperkingen, participatie problemen, externe factoren en persoonlijke factoren (WHO; ICF).


Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

U kunt contact opnemen met het centrum voor participatie in wetenschappelijk onderzoek of om te achterhalen of wij voor uw patiëntencategorie of individuele patiënt kunnen betekenen.


Drs. D.M. (Martin) Keesenberg
contactgegevens
Verwijzers
Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl