Neurogene Claudicatio

Neurogene claudicatio intermittens wordt ook wel het syndroom van Verbiest genoemd. Het is een rugklacht die ontstaat doordat er een vernauwing in de lumbale wervelkolom aanwezig is. Het spinale kanaal is vernauwd. Deze aandoening zie je vooral op een wat oudere leeftijd, meestal tussen de 55 en 70 jaar.

Oorzaak
De oorzaak van een neurogene claudicatio intermittens is een nauw wervelkanaal. Dit ontstaat meestal door een combinatie van twee dingen namelijk dat men een congenitaal (aangeboren) nauw wervelkanaal heeft en door degeneratieve afwijkingen van de wervelkanaal, dit is meestal artrose van de wervelkanaal.

Door compressie van zenuwen (de cauda equina) en lumbale epidurale venen ontstaan de klachten. In retroflexie, dat wil zeggen dat men de rug verder naar achteren strekt, komt er meer druk op de zenuwen met als gevolgen een verhoogde veneuze druk en ischemie van de cauda equina. Wanneer men in anteflexie is, dit wil zeggen dat er voorover gebogen wordt, wordt het spinale kanaal vergroot en ontstaat er minder druk op de zenuwen met als gevolg afname van de klachten.

Klinische verschijnselen
Hieronder is een overzicht te zien van de klachten die iemand kan hebben met een neurogene claudicatio intermittens:
  • Uitstralende pijn in beide benen (soms maar in een been) bij lopen en staan
  • Zwakte of paraesthesieën (abnormaal gevoel bijvoorbeeld een brandend, prikkend of tintelend gevoel) in beide benen (soms maar in een been)
  • Bij rechtop staan blijft de pijn aanwezig
  • De pijn kan toenemen wanneer de rug verder naar achteren wordt gestrekt
  • De trap oplopen gaat makkelijker dan de trap aflopen
  • Krachtsverlies bij het lopen (bijvoorbeeld kan men een klapvoet krijgen)
  • De afstand die men kan lopen waarna klachten ontstaan wordt steeds korter (uiteindelijk kan het zo zijn dat er nog maar enkele meters gelopen kan worden)
  • Door hoesten, niezen en persen worden de klachten niet uitgelokt
  • Bij stilstaan duurt het minuten totdat de pijn wegtrekt (bij vasculaire claudicatio intermittens is dit direct)

Lichamelijk onderzoek
Wanneer men lichamelijk onderzoek uitvoert bij een patiënt met neurogene claudicatio intermittens worden er meestal geen afwijkingen gevonden. Men kan vaak wel afwijkingen vinden bij het lichamelijk onderzoek wanneer de klachten eerst opgewekt worden. Men kan dit doen door de patiënt te laten lopen tot dat de klachten ontstaan.

Fysiotherapie
Fysiotherapie kan als behandeling toegepast worden of als revalidatie na een operatie naar aanleiding van claudicatio intermittens. Het effect van de fysiotherapeutische behandeling is afhankelijk van het klinische beeld van de patient en daarmee de mate en lokatie van compressie op belangrijke zenuwstructuren. 

Naar boven
Neurogene Claudicatio
Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl