Instabiele discus

Door inwendige scheurtjes in een tussenwervelschijf zal in de loop der tijd versmalling en inzakking van de tussenwervelschijf optreden.
Het kan zijn dat bij een nieuwe aanval of extra overbelasting de tussenwervelschijf volledig doorscheurt en er een hernia of klinisch beeld van een instabiele discus optreedt, maar dit hoeft niet te gebeuren. Op de röntgenfoto ziet men ten slotte een sterk versmalde tussenwervelschijf.

Instabiliteit
Nu is het in de wetenschap behoorlijk onduidelijk wanneer er nu wel of niet over ‘instabiliteit’ gesproken mag worden. Sommigen beperken de uitspraak tot wat ze kunnen vaststellen op een röntgenfoto. Zien ze daarop dat wervels ten opzichte van elkaar enkele millimeters verschuiven, dan spreken ze van röntgenologische instabiliteit. Dit is minder omstreden dan de term ‘klinische instabiliteit’, met betrekking tot klachten van de patiënt die op instabiliteit zouden kunnen duiden, maar deze term wordt slechts door enkelen erkend.
Wanneer een wervel overmatige bewegingsuitslagen vertoont maar uiteindelijk de beweging beperkt wordt door het kapselbandapparaat, spreekt men van hypermobiliteit. Hypermobiliteit van de gewrichten kan uiteindelijk leiden tot instabiliteit.

Symptomen
Iemand zal zeggen dat hij vreselijk goed moet uitkijken waar hij loopt of wanneer hij een stoepje afstapt. Bij het zich verstappen of verkeerd inschatten van de stoeprand ervaart hij een heftige scheut in de rug, alsof er een mes in gestoken wordt. Betrokkene zal ook erg goed opletten dat er niet plotseling iemand tegen hem opbotst, omdat dan hetzelfde gebeurt. En dit kan weer leiden tot tijdelijke verergering van de klachten.
Het beeld kan zich ook manifesteren als steeds terugkerende spit--aanvalletjes, waarbij iemand gemakkelijk weer een of meer dagen rugklachten heeft en stijver is dan anders.

Fysiotherapie
Een fysiotherapeutische behandeling kan zorgen voor een toename van de actieve stabiliteit van de wervelkolom. Dit zal gepaard gaan met adviezen over hoe de rug tevens mobiel te houden voor het geval de rug stijf wordt.

Naar boven
Instabiele discus
Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl