BHV Leiden

Doel van de Cursus BHV
Als bedrijfshulpverlener moet u kunnen handelen in acute en onverwachte situaties op de werkvloer. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om eerste hulp te verlenen en weet wat te doen op het gebied van brandbestrijding en ontruiming binnen het bedrijf.

Doelgroep
Werkgevers zijn verplicht volgens ARBO - wetgeving om werknemers aan te wijzen die belast zijn met taken als eerste hulp verlenen, brandbestrijding en ontruiming. Deze basisopleiding geeft de werknemer handvatten om deze taken goed uit te voeren.

Inhoud van de opleiding
De 2-daagse opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
- Niet Spoedeisende Eerste Hulp
- Spoedeisende Eerste Hulp 
- Brandbestrijding 
- Ontruiming

Certificering
De deelenemer ontvangt een certificaat en een pasje van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) met de geldigheidsduur van een jaar. Daar is ook een verzekering in opgenomen voor de duur van een jaar. 


Meer informatie en aanmelding via:
Digitale aanmelding

BHV Leiden
Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl