Jaren na een CVA verbetering van de armfunctie mogelijk

Geplaatst op 07-03-2010

Intensieve fysiotherapeutische revalidatie blijkt te leiden tot een significante toename van motorische functie van een paretische arm en een toename van de kwaliteit van leven van de patient na een CVA. Postieve resultaten ten aanzien van de motorische functie werden tot jaren na de CVA verkregen. Dit nieuws is met name daarom interessant omdat lange tijd is aangenomen dat revalidatie effect zou hebben tot een jaar na de CVA.
Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl