Custom Contact Nederland | bedrijvenonline.nu


Pas op voor Custom Contact Nederland | bedrijvenonline.nu


Om meer bekendheid te geven aan mijn bedrijf heb ik eind 2010 een gratis vermelding laten plaatsen op de bedrijvengids www.bedrijvenonline.nu. Om zeker te zijn dat de gratis vermelding niet zou overlopen in een betaalde vermelding heb ik het bedrijf Custom Contact Nederland gebeld hoe mijn vermelding stop te zetten. Een werkneemster van Custom Contact Nederland antwoordde daarop dat dit eenvoudig te doen was door een fax ondertekend terug te sturen naar hun bedrijf en daarbij het vakje ‘Geen automatische verlenging hierna uit het bestand verwijderen’ aan te kruisen. Ik heb dit gedaan met de gedachte dat het dan afgerond zou zijn.
 

Enkele dagen later ontving ik een factuur van € 2841,72 voor het komende jaar (2011-2012). Ik heb daarop contact opgenomen met Custom Contact Nederland om te vertellen dat er waarschijnlijk een vergissing gemaakt was. Zij vertelde dan er geen vergissing was en dat de fax die ik ondertekend had teruggestuurd een overeenkomst was waarbij ik wel voor 2011-2012 een betaalde vermelding zou willen, maar vanaf eind 2012 mijn vermelding zou stop zetten. Ik werd op zeer agressieve wijze te woord gestaan op het moment dat ik aangaf zelfs op de fax met pen had geschreven dat ik geen verlenging wilde.


Na te zoeken op internet bleken er vele gedupeerde bedrijfseigenaren in Nederland te zijn. Na alle klachten op het internet gelezen te hebben, heb ik voor advies contact gehad met MKB Servicepunt, Interpolis en het Fraudemeldpunt. Bij deze instanties waren de klachten zeer bekend.

 

De Stichting Fraudemeldpunt heeft mij buitengewoon goed voorlicht:

1. Geen enkel telefonisch contact te hebben met Custom Contact Nederland omdat zij antwoorden als ‘Ja’ er uit kunnen filteren om de suggestie te wekken van een telefonisch contract.  

2. Een aangetekende brief (volgens voorbeeld van KvK website) naar Custom Contact Nederland te sturen met daarin aangevend dat ik niet zal betalen aangezien ik misleid ben en dat het daarom geen rechtsgeldige overeenkomst kan zijn. Expliciet werd mij verteld deze aangetekende brief wederom NIET te ondertekenen.

3. Mij werd geadviseerd om aangifte te doen bij de Politie. De politie kan echter helaas geen proces-verbaal maken aangezien de oplichting nog niet tot betaling heeft geleidt. Ik heb daarom melding gemaakt net als vele andere bedrijfseigenaren voor mij.

4. Verder zal ik toekomstige telefonische dreigementen, aanmaningen en dreigingen tot in beslag nemen van goederen moeten beantwoorden met wederom de aangetekende brief te sturen en zeer zorgvuldig zelf een dossier bij te houden.


De stichting Fraudemeldpunt heeft mij verteld dat in het verleden niet eerder een gerechtsdeurwaarder was ingeschakeld door Custom Contact Nederland maar dit natuurlijk niet te kunnen garanderen. In het ergste geval zal Custom Contact Nederland mij kunnen dagvaarden. Hiervoor zal ik het reeds aangemaakte dossier kunnen gebruiken in mijn verdediging.

Verdere persoonlijke doelen zijn:

1. Online op verschillende sites mensen waarschuwen voor het bedrijf Custom Contact Nederland en daarmee de bedrijvengids bedrijvenonline.nu.

2. Mij aan te melden voor een toekomstige rechtszaak voor medebenadeelden als getuige tegen dergelijke praktijken van het Bedrijf Custom Contact Nederland.  

Corpus Mentis

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl